De meestgestelde vraag is wel ‘Werkt homeopathie ook bij... ?’ En vul dan in: oorsuizen, opvliegers, bronchitis, huidklachten, corona, gewrichtsklachten, enz.
En het antwoord is ‘oorsuizen (of elke andere klacht) bij wie?’

Iedereen uit klachten op zijn of haar eigen manier, elk mens is uniek. Een goede behandeling gaat dus uit van het individu en zijn of haar eigen, individuele klachten, kenmerken, voorgeschiedenis en omstandigheden. Om die reden wordt er zoveel uiteenlopende informatie verzameld tijdens gesprekken.

In de subpagina’s zijn korte verhalen te lezen waarin duidelijk wordt hoe verschillend mensen hun klachten kunnen ervaren, terwijl ze in principe ‘hetzelfde’ hebben. Hopelijk wordt hiermee het belang van individuele behandeling verduidelijkt.